FrognerBK.no

Nyheter

Årsmøtet...

ma. 27.februar 20:27 

Innkalling til årsmøte i Frogner BK

Dato: 23/3-2017
Kl: 19.00
Sted: Veitvet Bowlingsenter

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Behandling av årsberetning
6. Behandling av regnskap
7. Fastsettelse av kontingent
8. Behandling av budsjett
9. Behandling av innkomne forslag
10. Valg av styre
11. Valg av 2 revisorer


Innkomne forslag kan leveres på årsmøtet.

For Styret

Olav J Olsen