FrognerBK.no

Nyheter

Årsmøte 2016...

to. 25.februar 23:17 

Innkalling til årsmøte i Frogner BK

Dato: 17/3-2016
Kl: 18.00
Sted: Veitvet Bowlingsenter

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Behandling av årsberetning
6. Behandling av regnskap
7. Fastsettelse av kontingent
8. Behandling av budsjett
9. Vedta ny Lovnorm
10. Behandling av innkomne forslag
11. Valg av styre
12. Valg av 2 revisorer


Innkomne forslag kan leveres på årsmøtet.

For Styret

Olav J Olsen