FrognerBK.no

Nyheter

Innkalling til årsmøtet...

fr. 30.mars 07:22 

Dato: 26/4-12
Kl: 19.00
Sted: Metro Bowling Holmen


Dagsorden


1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Behandling av årsberetning
6. Behandling av regnskap
7. Fastsettelse av kontingent
8. Behandling av budsjett
9. Behandling av innkomne forslag
10. Valg av styreInnkomne forslag kan leveres på årsmøtet.

For Styret


Olav J Olsen